1888 Encaenia Photo

(Fredericton)
1888 Encaenia Photo
People
Notes
frame cuts off edges