1924 Encoenia Photo

(Fredericton)
1924 Encoenia Photo
People