1920 Encaenia Photo

(Fredericton)
1920 Encaenia Photo
People