1933 Encaenia Photo

(Fredericton)
1933 Encaenia Photo
People