1928 Encoenia Photo

(Fredericton)
1928 Encoenia Photo
People